Trwa ładowanie...
bEDGTuCt
Notowania
COGNOR: strona spółki
14.07.2021, 18:14

COG Zawarcie dokumentacji zabezpieczeń obligacji

W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr 47/2021 z 9 czerwca 2021 roku oraz 50/2021
z 25 czerwca 2021 roku Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) podaje, iż w dniu 14 lipca 2021 roku zostały zawarte umowy i złożone stosowne oświadczenia ustanawiające zabezpieczenie planowanej przez spółkę zależną Cognor S.A. („Spółka”) emisji zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz do łącznej wartości 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) („Obligacje”) tj.: poręczenie Emitenta, poręczenie Cognor Holding S.A. sp.k., zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw (przedsiębiorstwie) Spółki, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw (przedsiębiorstwie) Emitenta, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw (przedsiębiorstwie) Cognor Holding S.A. sp.k., zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw (zapasach) należących do Spółki, hipoteka umowna łączną na określonych nieruchomościach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Cognor Holding S.A. sp.k.

Inne komunikaty

bEDGTuDb