Trwa ładowanie...
bECjDAlh
Notowania

GNB Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 27 lipca 2021 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bECjDAlP