Trwa ładowanie...
Notowania
FALCON: strona spółki
26.08.2021, 15:50

FLG Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Falcon Games S.A. ("Spółka") informuje, iż do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od:
- Ultimate Games S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%. Zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty