Trwa ładowanie...
Notowania
FALCON: strona spółki
11.07.2022, 16:35

FLG Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Falcon Games S.A przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2022r., które posiadały co najmniej 5% w głosach:
Westsidecapital sp. z o.o. posiadający 20 000 000 akcji zwykłych na okaziciela co stanowiło 100 % ogólnej liczby głosów na WZ i 75,99 % głosów ogólem w Spółce.

Inne komunikaty