Trwa ładowanie...
Notowania
FALCON: strona spółki
28.08.2021, 14:43

FLG Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Falcon Games S.A. ("Spółka") informuje, iż do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od:
VPI Inwestycje sp. z o.o. o zmianie pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 33 1/3 % i zmianie bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 10% Zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty