Trwa ładowanie...
Notowania
FALCON: strona spółki
4.02.2022, 15:17

ESC zawarcie umowy przedwstępnej zakupu udziałów

Zarząd spółki Falcon Games S.A. (emitetent) informuje, iż w dniu 3.02.2022 zawarł umowę przedwstępną zakupu 24% udziałów w Spółce (spółka nabywana). Łączna wartość nabywanych udziałów wyniesie 500.000 zł. Spółka nabywana realizuje projekt unijny z zakresu gier. Tworzona gra ma stanowić platformę do ćwiczeń łączącej cechy urządzeń dostępnych w profesjonalnych siłowniach z inteligentną alternatywą dla trenera personalnego. Wartość całego projektu to 2.496.041,55 zł, dofinansowanie w kwocie 1.502.262,71 zł. Umowa stanowcza zostanie zawarta po spełnieniu warunków zawartych w umowie przedwstępnej. Nazwa spółki nabywanej do czasu podpisania umowy stanowczej objęta jest klauzulą poufności.

Inne komunikaty