Trwa ładowanie...
bEKOjDfp
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
31.08.2021, 17:13

ALI Informacja o skierowaniu wezwania do zapłatyInformacja o skierowaniu wezwania do zapłaty

Altus S.A. („Spółka”) informuje o skierowaniu w dniu 31 sierpnia 2021 roku wezwań do zapłaty kwoty:174.502.142,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dwa tysiące sto czterdzieści dwa złote 00/100) tytułem odszkodowania za wyrządzoną Spółce szkodę w postaci utraty wartości przedsiębiorstwa Spółki, w związku z publikacjami zamieszczonymi na portalu businessinsider.com.pl, a w szczególności artykułem z dnia 5 września 2018 r. pt. „Afera GetBack zaczyna rozlewać się po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję”.
Wskazane wezwania do zapłaty zostały skierowane do: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.- wydawcy portalu businessinsider.com.pl, redaktora naczelnego portalu businessinsider.com.pl w dniu publikacji artykułu z dnia 5 września 2018 r. pt. „Afera GetBack zaczyna rozlewać się po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję”- Pana Łukasza Grass oraz Pani Jadwigi Fryc- autorki. Brak zapłaty wskazanej kwoty odszkodowania w terminie 3 dni od dnia skierowania wezwań, skutkować będzie skierowaniem roszczenia o zapłatę na drogę postępowania sądowego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 - informacja poufna

Inne komunikaty

bEKOjDfX