Trwa ładowanie...
bEKOxubV
Notowania

ALI Temat: Informacja o skierowaniu pozwu o zapłatę

Altus S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku informuje o braku dobrowolnego wykonania wezwań do zapłaty, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku.
W związku z powyższym w dniu 3 września 2021 roku Spółka skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.- wydawcy portalu businessinsider.com.pl, redaktorowi naczelnemu portalu businessinsider.com.pl w dniu publikacji artykułu z dnia 5 września 2018 r. pt. „Afera GetBack zaczyna rozlewać się po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję”- Pana Łukasza Grass oraz Pani Jadwigi Fryc- autorce wskazanej publikacji o zapłatę solidarnie kwoty:174.502.142,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony pięćset dwa tysiące sto czterdzieści dwa złote 00/100) tytułem odszkodowania za wyrządzoną Spółce szkodę w postaci utraty wartości przedsiębiorstwa Spółki, w związku z publikacjami zamieszczonymi na portalu businessinsider.com.pl, a w szczególności artykułem z dnia 5 września 2018 r. pt. „Afera GetBack zaczyna rozlewać się po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję”. Wysokość dochodzonego odszkodowania została ustalona na podstawie kalkulacji sporządzonej przez niezależny od Spółki wyspecjalizowany w wycenach podmiot.

Inne komunikaty

bEKOxucD