Trwa ładowanie...
bETRqPNh
Notowania

IST Bezterminowe zawieszenie negocjacji ws. połączenia Emitenta z Movie Games Mobile S.A.

Zarząd Infoscan S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 67/2020 oraz ESPI nr 3/2021 informuje, iż w godzinach popołudniowych w dniu 7 października 2021 r., do Spółki wpłynęło pismo od Movie Games Mobile S.A. („MGM”) zawierające informację o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia z Emitentem, w związku z zaawansowanymi negocjacjami prowadzonymi przez MGM oraz jej spółkę dominującą, tj. Movie Games S.A., z innymi podmiotami.
Wspomniane pismo stanowi odpowiedź na skierowane do Zarządu MGM w dniu 23 września 2021 r. pytanie dot. kontynuacji procesu połączenia. W dniu 23 września 2021 r. wobec braku postępów w procesie połączenia, Emitent wystosował do Zarządu MGM pismo, z prośbą o zajęcie stanowiska przez MGM w kwestii kontynuowania procesu połączenia obu podmiotów, w terminie do 7 października 2021 r. włącznie. Wobec spełnienia przez Spółkę warunków połączenia zawartych w Termsheet oraz sporządzenia wycen obu podmiotów przez biegłych rewidentów, Emitent zadeklarował także swoją gotowość do kontynuowania procesu połączenia obu podmiotów. Zarząd Emitenta będzie analizował sytuację i o dalszych krokach będzie informował w raportach bieżących

Inne komunikaty

bETRqPNP