Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KORBANK: strona spółki
2.11.2021, 17:06

KOR Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny

Zarząd Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 r. pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") został zawarty aneks do umowy o kredyt inwestycyjny (o zawarciu niniejszej umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z 21 kwietnia 2020 roku). Zgodnie z zawartym aneksem zmianie uległy następujące istotne elementy umowy:
1. Kwota przyznanego finansowania: z 8.630.000,00 (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych) na: 11.630.000,00 (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych) 2. Dzień spłaty kredytu: z 30 kwietnia 2030 roku na 20 kwietnia 2035 roku 3. Zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości, stanowiącej przedmiot inwestycji, z: do kwoty 13.695.000,00 zł, na: do kwoty: 18.195.000,00 PLN Finansowanie przeznaczone jest na budowę pierwszej części pierwszego etapu budynku wielofunkcyjnego Data Center we Wrocławiu. Kwota finansowania została zwiększona z uwagi na decyzję o rozbudowie obiektu o dodatkowe kondygnacje w pierwszym etapie. W ramach finansowego projektu powstanie pierwszy moduł Centrum Badawczo Rozwojowego wraz z Data Center, o powierzchni całkowitej ok. 3 tys metrów kwadratowych, które będzie spełniało normę Tier 3. W opinii Zarządu Emitenta zawarty aneks będzie mieć istotny wpływ na realizację jednego z kluczowych dla Spółki projektów – budowy Centrum Badawczo Rozwojowego wraz z Data Center.

Inne komunikaty