Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KORBANK: strona spółki
14.03.2022, 16:22

KOR Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK Data Center

Zarząd Spółki KORBANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 marca 2022 r. do siedziby spółki wpłynął aneks do umowy zawartej pomiędzy Emitentem a JPB Sp. z o.o. z siedzibą w Szczodre, z dnia 4 maja 2020r., dotyczącej generalnego wykonawstwa Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK Data Center. Aneks wprowadza następujące zmiany do przedmiotowej umowy:
- termin końcowy realizacji inwestycji zostaje przesunięty z dnia 31 marca 2022 r. na dzień 14 czerwca 2022 r. - zakres prac zostaje rozszerzony o drobne prace dodatkowe, zaś ostateczne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zostaje ustalone na kwotę: 13.138.425,02 zł netto.

Inne komunikaty