Trwa ładowanie...
Notowania
POZBUD: strona spółki
14.03.2022, 17:00

CPR Informacja na temat przeniesienia ZCP do podmiotu zależnego – aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 45/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, COMPREMUM) informuje, że w dniu 14 marca 2022 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym aport i podwyższenie kapitału spółki zależnej FABRYKA SLONAWY Sp. z o.o. do kwoty 80.005.000 zł.
Aport stanowi przeniesiona przez COMPREMUM w dniu 31 grudnia 2021 roku zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (dalej „ZCP”), tj. część działalności operacyjnej Spółki stanowiącej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa COMPREMUM zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności produkcyjnej stolarki okienno – drzwiowej oraz działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów.

Inne komunikaty