Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021

Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że po dokonaniu w dniu 30 marca 2022 r. agregacji i weryfikacji danych finansowych Grupy za 2021 r. przewiduje, że skonsolidowane przychody netto będą na poziomie 47 194 tys. zł., natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy będzie na poziomie 7 441 tys. zł.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że za okres od czerwca 2021 roku (wznowienia działalności lokali gastronomicznych) do końca roku 2021 roku (czyli przez 7 miesięcy) w ramach „normalnej” działalności gastronomicznej (tj. bez uwzględnienia żadnych pomocy wynikających z umorzenia subwencji otrzymanych w ramach tarczy finansowej nr 1 oraz bez uwzględnienia wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych) Grupa Emitenta uzyskała skonsolidowany zysk netto w kwocie 4 736 tys. zł. Na skonsolidowane wyniki 2021 roku miało wpływ szereg zdarzeń, z których najważniejsze to: a/ zamknięcie wszystkich lokali gastronomicznych w okresie od 24 października 2020 r. do 15 maja 2021 r. (możliwa tylko sprzedaż „na wynos”), po tym okresie przez kolejne dwa tygodnie sprzedaż możliwa była tylko w ogródkach gastronomicznych, natomiast miesiąc czerwiec był pierwszym w roku 2021, kiedy lokale gastronomiczne mogły przyjmować gości, jednakże z obostrzeniami sanitarnymi wymuszającymi zmniejszenie ilości miejsc w salach konsumpcyjnych i ogródkach; b/ efekty negocjacji z wynajmującymi skutkujące zmniejszeniem obciążeń czynszowych w okresie „lockdownu”; c/ umorzenie subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0; d/ otrzymane wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych na: dopłaty do wynagrodzeń pracowników z Wojewódzkich Urzędów Pracy, dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy oraz umorzenie części składek ZUS; e/ wysoka frekwencja gości lokali gastronomicznych po ponownym ich uruchomieniu. Emitent zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co powoduje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunków i mogą ulec zmianie. Precyzyjne i szczegółowe dane finansowe za rok 2021 r. wraz opisem zostaną zaprezentowane w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym zamieszczonym w raporcie okresowym, który Emitent opublikuje w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

Inne komunikaty