Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021

Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent", informuje, iż w dniu 23 maja 2022 roku podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021, zgodnie z którą Zarząd Emitenta wnioskuje, aby poniesioną przez Emitenta stratę netto w roku obrotowym 2021 w kwocie 49 414,68 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych 68/100) pokryć z zysku z lat następnych.
Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. odnośnie podjęcia uchwały dotyczącej oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021. Ostateczną decyzję dotyczącą pokrycia straty za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Inne komunikaty