Trwa ładowanie...
Notowania
POZBUD: strona spółki
30.05.2022, 16:16

CPR Informacja na temat realizacji przez COMPREMUM S.A. Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce – nabycie nieruchomości.

W nawiązaniu do raportu 30/2021 z dnia 22 września 2021 roku, 44/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz 7/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w ramach prowadzonych przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii (dalej „Inwestycja”) w dniu 30 maja 2022 roku spółka zależna FARADISE S.A. zawarła z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów (w ślad za umową zawartą w dniu 28 lutego 2022 roku) umowę przeniesienia własności nieruchomości z przeznaczeniem pod Inwestycję.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem transakcji, opublikowane zostały w raporcie bieżącym 7/2022. Wartość zawartej umowy sprzedaży nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. O kolejnych, istotnych etapach realizacji Inwestycji, Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Inne komunikaty