Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KORBANK: strona spółki
15.06.2022, 16:29

KOR Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK DATA CENTER

Zarząd Spółki KORBANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 14 czerwca 2022 r. do siedziby spółki wpłynął aneks do umowy zawartej pomiędzy Emitentem a JPB Sp. z o.o. z siedzibą w Szczodre, z dnia 4 maja 2020r., dotyczącej generalnego wykonawstwa Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK Data Center. Aneks wprowadza następujące zmiany do przedmiotowej umowy:
- termin końcowy realizacji inwestycji zostaje przesunięty z dnia 14 czerwca 2022r. na dzień 15 lipca 2022r. - wydłuża termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.09.2022r. - ustala ostateczne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę: 13.145.075,02 zł. netto (zwiększenie o kwotę 6.650 zł. netto).

Inne komunikaty