Trwa ładowanie...
Notowania

TOW Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, brak było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1. Treść uchwał podjętych na ZWZ 30 czerwca 2022 roku.

Załączniki

Inne komunikaty