Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNTECH: strona spółki
4.07.2022, 15:24

SUN ZWZ - lista akcjonariuszy

Zarząd Spółki Suntech S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Załączniki

Inne komunikaty