Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KORBANK: strona spółki
28.07.2022, 15:00

KOR Zawarcie istotnej umowy o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej

Zarząd Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż 27 lipca 2022 r. została zawarta istotna umowa pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta - spółką Korbank - Media Cyfrowe Sp. z o.o. ("Spółka zależna", "Kredytobiorca") z siedzibą we Wrocławiu a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Trzebieszowie na linię kredytową pożyczki szerokopasmowej POPC na kwotę 7.011.000 zł. (słownie: siedem milionów jedenaście tysięcy złotych).
W zakresie projektu jest zakup zmodernizowanych sieci telekomunikacyjnych o przepustowościach do 1 gbps do abonenta końcowego. Rozpoczęcie projektu jest uwarunkowane decyzją Alior Banku, ponieważ wcześniej Spółka zależna już korzystała z finansowania inwestycji telekomunikacyjnych pożyczką szerokopasmową. Spółka zależna Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o. zamierza zrealizować projekt do końca 2022 r.

Inne komunikaty