Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
28.07.2022, 21:08

AGO Apelacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od Wyrok Sądu I instancji w zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz z 15/2022 z dnia 12 maja 2022 r., informuje, iż w dniu 28 lipca 2022 r., na podstawie informacji uzyskanej w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Sąd”), Spółka powzięła informację o złożeniu w dniu 26 lipca 2022 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) apelacji od wyroku Sądu z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o. („Decyzja”).
Sąd po przeprowadzeniu postępowania z odwołania Spółki w dniu 12 maja 2022 r. ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję Prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. Decyzja została przez Sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet sp. z o.o. przez Agorę. Prezes UOKIK złożył apelację od powyższego wyroku. Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółce nie doręczono formalnie apelacji Prezesa UOKiK. Po formalnym doręczeniu dokumentu, o którym Agora poinformuje odrębnie, Spółka planuje złożyć odpowiedź na apelację Prezesa UOKiK. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-09-08
AGO Podpisanie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.
5,11
+0,78
2022-08-26
AGO Zawarcie Aneksu nr. 1 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Helios S.A.
5,37
-1,30
2022-08-19
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 5 do umowy wspólników Eurozet
5,59
-1,43
2022-08-12
AGO SA-PSr 2022
5,72
0,00
2022-08-05
AGO Oświadczenie o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)
5,40
0,00
2022-07-29
AGO Podpisanie aneksu nr 4 do umowy wspólników spółki Eurozet
5,32
+1,69
2022-07-28
AGO Apelacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od Wyrok Sądu I instancji w zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
5,32
0,00
2022-06-30
AGO Rejestracja zmian w Statucie Spółki Agora S.A.
5,70
-2,63
2022-06-29
AGO Podpisanie aneksu nr 3 do umowy wspólników spółki Eurozet
5,25
+1,90
2022-06-23
AGO Rezygnacja Członka Zarządu Agory S.A.
5,20
0,00