Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KORBANK: strona spółki
31.08.2022, 10:05

KOR Uruchomienie finansowania inwestycji w formie Pożyczki szerokopasmowej

Zarząd Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że 31 sierpnia 2022 r. spółka zależna Korbank - Media Cyfrowe Sp. z o.o. _"Spółka zależna" z siedzibą we Wrocławiu uruchomiła I transzę pożyczki szerokopasmowej w kwocie 2.321.687,00 zł. (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych) na zakup sieci telekomunikacyjnych w Szczecinie.
Cała pożyczka w łącznej kwocie 7.011.000 zł. zostanie uruchomiona do końca 2022 roku. Do tego czasu Spółka zależna planuje zrealizować cały projekt zakupu sieci.

Inne komunikaty