Trwa ładowanie...
Notowania

LWB Aktualizacja celu produkcyjnego na 2022 r.

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 02 września 2022 r. powziął informację o zaktualizowanych założeniach produkcyjnych na 2022 r. i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.
W związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na węgiel kamienny ze strony polskiej gospodarki, jak również odbiorców indywidualnych, dokonaliśmy zmian w pierwotnym harmonogramie biegu ścian i przyśpieszyliśmy ich eksploatację. Dzięki powyższym działaniom w I półroczu 2022 r. zrealizowaliśmy plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7% w stosunku do założeń przyjętych na początku roku. Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 5,57 mln ton, a sprzedaż 5,24 mln ton. Wynikający ze zmiany harmonogramu miks ścian w drugim półroczu, zakładał niższy poziom uzysku, a co za tym idzie niższą produkcję węgla handlowego, aniżeli w I półroczu 2022, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. Niezależnie od powyższych założeń, w okresie po publikacji raportu bieżącego, natknęliśmy się na nagłe i nieprzewidziane utrudnienia w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać. Powyższa sytuacja może mieć negatywny wpływ na realizację zakładanego dotychczas planu produkcyjnego na poziomie 9,5 mln ton węgla handlowego. Reagując na powyższą sytuację, Zarząd Spółki podjął dodatkowe działania zmierzające do utrzymania założeń produkcyjnych poprzez zintensyfikowaną eksploatację ściany 3/VII/385, co może pozwolić na nadrobienie niedoborów produkcyjnych, które pojawiły się w okresie po publikacji raportu bieżącego wspomnianego powyżej. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki aktualizuje cel produkcyjny ustalając go na poziomie 9,2 (+/- 2%) mln ton węgla handlowego.

Inne komunikaty