Trwa ładowanie...
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
16.09.2022, 11:29

LWB Odwołanie Prezesa Zarządu

Zarząd LW Bogdanka S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 16.09.2022 r., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Artura Wasila ze składu Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponadto Rada Nadzorcza, podjęła uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu, Panu Arturowi Wasilewskiemu - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych do dnia powołania Prezesa Zarządu, przy jednoczesnym wykonywaniu dotychczasowych obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4

Inne komunikaty