Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
8.11.2022, 10:48

AGO Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2023

W nawiązaniu do raportów bieżących 35/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., 6/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., 40/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., 43/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r., 21/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. oraz 23/2021 z 9 grudnia 2021 r. Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Agora”) informuje, iż w dniu 8 listopada 2022 r. podpisana została umowa o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora („PGK”), w skład której wchodzą: Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory sp. z o.o., Agora TC sp. z o.o., Plan D sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird sp. z o.o. oraz Plan A sp. z o.o.
Przedłużenie okresu funkcjonowania PGK wiąże się ze złożeniem wniosku o rejestrację przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. W umowie o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej, Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej. Okres funkcjonowania PGK ma zostać przedłużony do 31 grudnia 2023 r. Spółka szacuje, że przedłużenie okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej może spowodować przewidziane przepisami prawa obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o około 7 mln zł w 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty