Trwa ładowanie...
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
28.11.2022, 16:23

LWB Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 28.11.2022 r. został podpisany Aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8.01.2009 r., zawartej pomiędzy Spółką, a Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach.
Umowy Wieloletniej dotyczyły raporty bieżące publikowane w okresie od 2009 r. do 2021 r., z czego ostatnie informacje o wprowadzonych do niej zmianach zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami nr: 26/2019 z dnia 20.11.2019 r., nr 34/2020 z dnia 18.11.2020 r. oraz 26/2021 z dnia 29.11.2021 r. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla energetycznego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W wyniku zawarcia aneksu ustalona została cena dostaw w okresie XI – XII 2022 r. oraz w roku 2023, a także nastąpiła aktualizacja warunków dostaw węgla energetycznego, w tym opcjonalnemu zwiększeniu ulegają ilości dostaw w pozostałych latach obowiązywania umowy (począwszy od 2024 r.). Ponadto w związku z wystąpieniem okoliczności, wypełniających znamiona siły wyższej skutkujących ograniczeniami dostaw, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2022 z dnia 14 września 2022 r., Strony postanowiły w Aneksie o odroczeniu wykonania dostaw niezrealizowanych w 2022 i 2023 r. Niezrealizowany wolumen zostanie dostarczony do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie później niż w latach 2024 i 2025. W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2027 r. wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 2 887 mln zł netto (tj. o 35,3% więcej od wartości z raportu nr 26/2021 z dnia 29.11.2021 r.), z czego planowana wartość w latach 2023 – 2027 wyniesie 1 400 mln netto. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na zmiany parametrów Umowy z jednym z kluczowych odbiorców Spółki.

Inne komunikaty