Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

R22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu "Spółka" informuje, że wpłynęły do Spółki powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki w ramach darowizny od Pana Jacka Ducha-Przewodniczącego Rady Nadozrczej i od Pana Aleksandra Ducha osoby blisko związanej z Panem Jackiem Duchem.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-21
CBF Zmiana projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki
131,00
0,00
2024-05-20
CBF Drugie zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia (przejęcia) z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
131,00
0,00
2024-05-20
CBF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
131,00
0,00
2024-04-25
CBF Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia (przejęcia) z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
111,50
0,00
2024-04-25
CBF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2023
111,50
0,00
2024-04-24
CBF Podpisanie Planu Połączenia cyber_Folks S.A. z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
111,50
0,00
2024-04-22
CBF Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia skupu akcji własnych
117,50
-0,43
2024-04-20
CBF Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
117,50
0,00
2024-04-20
CBF Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
117,50
0,00
2024-04-15
CBF Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji oraz zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji Emitenta w spółce Profitroom S.A.
109,00
0,00