Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
30.12.2022, 14:07

LWB Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej „Spółka” lub „Strona”) informuje, że w dniu 30.12.2022 roku zawarł ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (dalej „Kupujący” lub „Strona”) z siedzibą w Świerżach Górnych, Aneks do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2012 (dalej: Umowa Wieloletnia”).
Umowy Wieloletniej dotyczyły raporty bieżące publikowane w okresie od 2012 roku do 2022 roku, z czego ostatnie informacje o wprowadzonych do niej zmianach zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami nr 7/2021, 10/2021, 19/2021, 23/2021, oraz 11/2022 opublikowanymi odpowiednio 19.02.2021 r., 30.04.2021 r., 09.07.2021 r., 04.10.2021 r., 16.12.2021 r., oraz 15.06.2022 r. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla energetycznego dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. W wyniku zawarcia Aneksu ustalone zostały warunki dostaw (wolumen i cena) w roku 2023. Ponadto w związku z wystąpieniem okoliczności, wypełniających znamiona siły wyższej skutkujących ograniczeniami dostaw w latach 2022 - 2023, o czym Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 19/2022 z dnia 14 września 2022 r. oraz nr 21/2022 z dnia 27 września 2022 r., Strony postanowiły w Aneksie o odroczeniu wykonania dostaw niezrealizowanych z tego tytułu. Niezrealizowany wolumen zostanie dostarczony do ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o nie później niż w roku 2026. W wyniku zawarcia Aneksu wartość całej Umowy Wieloletniej obowiązującej w latach 2017 – 2036 wyniesie 34 201 mln zł netto tj. o 81,3 % więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 11/2022, przy czym w okresie 2023 – 2036 wartość Umowy Wieloletniej wyniesie 27 968 mln zł netto. Pozostałe warunki Umowy Wieloletniej nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na dominujący udział odbiorcy w portfelu dostaw Spółki.

Inne komunikaty