Trwa ładowanie...
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
13.01.2023, 12:00

LWB Powołanie Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Kasjana Wyligały na stanowisko Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A., na wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, Pan Kasjan Wyligała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez Pana Kasjana Wyligałę wraz z przebiegiem kariery zawodowej. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.5

Załączniki

Inne komunikaty