Trwa ładowanie...
Notowania

TOW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd Tower Investments S.A. (Spółka) informuje, że w bieżącym roku obrotowym raporty okresowe Spółki przekazywane będą w następujących terminach:
1) jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – 26 kwietnia 2023 r. 2) skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 – 26 kwietnia 2023 r. 3) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 26 maja 2023 r. 4) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 28 września 2023 r. 5) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 29 listopada 2023 r. Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a stosowne informacje dotyczące Spółki zostaną zamieszczone w raportach skonsolidowanych. Spółka oświadcza także, że nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz za II kwartał 2023 r.

Inne komunikaty