Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
3.02.2023, 19:19

UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 3 lutego 2023 r. przez jego spółkę zależną – UNIMOT Investments sp. z o.o. („UNIMOT Investments”) z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. („Umowa Przyrzeczona” „Strony”). O zawarciu warunkowej umowy przedwstępnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. („Umowa Przedwstępna”, „Transakcja”). Zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpiło w związku ze spełnieniem się wszystkich uzgodnionych warunków Umowy Przedwstępnej, które umożliwiły zawarcie Umowy Przyrzeczonej.
Na podstawie Umowy Przyrzeczonej Strony zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. („Umowa Przeniesienia”) pod warunkami określonymi w Umowie Przyrzeczonej, tj. związanymi z nieskorzystaniem z prawa pierwokupu przez uprawnione organy. Z chwilą zawarcia Umowy Przeniesienia, spółka Unimot Investments będzie zobowiązana do zapłaty - wyliczonej według mechanizmów ustalonych w Umowie Przedwstępnej - należnej ceny, która została uwzględniona w łącznym szacowanym zaangażowaniu Grupy Emitenta w Transakcję, tj. w kwocie 450 mln zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. Emitent uznał powyższą informację za poufną, biorąc pod uwagę wartość Transakcji, a także wpływ Transakcji na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty