Trwa ładowanie...
Notowania
SEKO: strona spółki
9.02.2023, 11:22

SEK Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej „Agencja”) o przyznaniu Spółce dofinansowania w wysokości 1 322 600 zł. Dofinansowanie zostało przyznane Spółce tytułem wsparcia za dodatkowe koszty poniesione przez podmioty w sektorze rybołówstwa i akwakultury w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury, w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania (Działanie 5.3.3 Środki dotyczące obrotu – rekompensata w zakresie wsparcia za dodatkowe koszty /mechanizm wojenny/, Pomoc finansowa dla zakładów przetwórstwa produktów rybnych), zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Spółka zawarła również z Agencją odpowiednią umowę o dofinansowanie, która określa prawa i obowiązki stron związane z wypłatą dofinansowania. Warunki umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Wzorzec umowy o dofinansowanie jest udostępniony na stronie internetowej Agencji w części dotyczącej wskazanego wyżej działania. Zgodnie z umową dofinansowanie zostanie wypłacone Spółce przez Agencję w formie jednorazowej płatności niezwłocznie po otrzymaniu przez Agencję środków umożliwiających wypłatę pomocy finansowej. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Inne komunikaty