Trwa ładowanie...
Notowania
FIGENE: strona spółki
8.03.2023, 13:35

FIG Zawarcie umowy doradztwa przy transakcji kapitałowej

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 08 marca 2023 r. zawarł z IPOPEMA Securities S.A. (IPOPEMA) umowę doradztwa („Umowa”) w zakresie przygotowania transakcji w drodze oferty publicznej, celem pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój projektów wiatrowych Grupy FIGENE.
Na podstawie Umowy Spółka zleciła IPOPEMA jako licencjonowanemu domowi maklerskiemu, wsparcie FIGENE CAPITAL S.A. w realizacji zamiaru zaoferowania akcji Spółki w drodze oferty publicznej w ramach SPO, a także doradztwo przy wprowadzeniu tych akcji do obrotu na ASO z udziałem Autoryzowanego Doradcy Spółki. Wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku NewConnect ma nastąpić w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną z uwagi na fakt, iż w przypadku pozyskania istotnych środków finansowych dzięki współpracy z IPOPEMA, w ocenie Zarządu Emitenta pozwoli to Grupie FIGENE na przyspieszenie realizacji inwestycji w zakresie uruchomienia kolejnych elektrowni wiatrowych. Ponadto, w ocenie Zarządu Emitenta, planowane przejście na główny rynek GPW oznaczać będzie realizację kolejnego strategicznego celu Emitenta, a także możliwość dostępu do nowych źródeł finansowania dalszego rozwoju Grupy FIGENE.

Inne komunikaty