Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
27.03.2023, 16:53

AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2023 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r, („Zgromadzenie”) dysponowali:
a) podczas I części obrad 48.216.971 głosami, co oznacza, że kapitał zakładowy wynoszący 46.580.831akcji był reprezentowany na Zgromadzeniu w 66,74% (31 090 571 akcji); b) podczas II części obrad 48.216.970 głosami, co oznacza, że kapitał zakładowy wynoszący 46.580.831akcji był reprezentowany na Zgromadzeniu w 66,74% (31 090 570 akcji). Co najmniej 5% liczby głosów podczas I i II części Zgromadzenia posiadali: Agora-Holding Sp. z o.o.: 22.528.252 głosy, tj. 46,72% głosów na tym Zgromadzeniu i 35,36% ogólnej liczby głosów. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 8.126.434 głosy, tj. 16,85% głosów na tym Zgromadzeniu i 12,76% ogólnej liczby głosów. MDIF Media Holdings I,LLC: 5.355.645 głosów tj. 11,11% głosów na tym Zgromadzeniu i 8,41% ogólnej liczby głosów. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4.119.000 głosów tj. 8,54% głosów na tym Zgromadzeniu i 6,47% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-27
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-27
AGO Uchwały podjęte po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-24
AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
5,56
-1,98
2023-03-15
AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku
6,00
-3,17
2023-03-01
AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.
5,80
+1,72
2023-02-27
AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 11% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A
5,56
+2,52