Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEKO: strona spółki
24.05.2023, 10:31

SEK Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 21 czerwca 2023 r.

Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, w dniu 21 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00. Porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu określa załącznik do raportu.
Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki

Inne komunikaty