Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEKO: strona spółki
21.06.2023, 13:13

SEK Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 2.194.500,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), tj. 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, t.j. 6 650 000 sztuk. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 30 czerwca 2023 r., - termin wypłaty dywidendy na 7 lipca 2023 r.

Inne komunikaty