Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
3.07.2023, 14:10

YOS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku.
1. Agnieszka Przyłęcka: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 650.000 udział w głosach na ZWZ – 5,50 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 2,94 proc. 2. Marcin Sprawka: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.260.739 udział w głosach na ZWZ – 44,49 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 23,80 proc. 3. Damian Kubera: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.914.554 udział w głosach na ZWZ – 50,02 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 26,72 proc. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka - Prezes Zarządu

Inne komunikaty