Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – znaczący akcjonariusze

Zarząd Saule Technologies S.A. [Spółka] niniejszym przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się:
- 29 czerwca 2023 roku – do przerwy; - 28 lipca 2023 roku – po przerwie.

Załączniki

Inne komunikaty