Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Otrzymanie przez SAULE S.A. deklaracji z TÜV Rheinland spełnienia wszystkich kryteriów do przyznania certyfikatu IEC dla produktu modułu perowskitowego do integracji z elektronika użytkową.

Zarząd Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym Saule S.A. [spółka zależna Emitenta, dalej SAULE] otrzymała od TÜV Rheinland Solar GmbH z siedzibą w Kolonii [Niemcy] deklarację spełnienia przez wyprodukowane przez SAULE perowskitowe moduły fotowoltaiczne dla produktów konsumenckich wszystkich kryteriów testowych dla produktów „Kategorii 1” zgodnie ze standardem IEC TS 63163: „Kategorii 1” zgodnie ze standardem IEC TS 63163: „Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) do produktów konsumenckich - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” [Terrestrial photovoltaic (PV) modules for consumer products - Design qualification and type approval].
Testy zostały wykonane dla elastycznych modułów fotowoltaicznych zastosowanych w perowskitowych elektronicznych etykietach cenowych [Perovskite Electronic Shelf Labels, dalej PESL™]. Testy określone standardem wraz z audytem linii produkcyjnej zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, bez żadnych odchyleń. TÜV Rheinland Solar GmbH to jeden ze światowych liderów wśród instytutów certyfikacyjnych. Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta SAULE jest pierwszym na świecie producentem, który otrzyma certyfikację perowskitowych modułów fotowoltaicznych w powyższym zakresie. Jest to realizacja kluczowego etapu, który wpłynie pozytywnie na proces komercjalizacji zarówno produktu PESL™ jak i technologii perowskitowych modułów fotowoltaicznych SAULE jako takiej. W związku z powyższym Zarząd Emitenta uznał przedmiotową informację za spełniającą przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR.

Inne komunikaty