Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TEN Informacja o kwartalnych przychodach (płatnościach) ze sprzedaży – 3Q 2023

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 110,4 mln PLN.
W szacunkowej kwocie płatności 69,7 mln PLN odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 63,2% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 27,3 mln PLN (24,7%) odnosi się do płatności w grze Hunting Clash. Płatności w poszczególnych miesiącach wyniosły odpowiednio: - lipiec 2023: 34,4 mln PLN, w tym Fishing Clash – 21,0 mln PLN, a Hunting Clash – 8,7 mln PLN. - sierpień 2023: 38,3 mln PLN w tym Fishing Clash – 24,2 mln PLN, a Hunting Clash – 9,6 mln PLN. - wrzesień 2023: 37,7 mln PLN, w tym Fishing Clash – 24,5 mln PLN, a Hunting Clash – 9,0 mln PLN. Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży, w tym w szczególności z uwzględnieniem przychodu odroczonego w czasie, będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport kwartalny za okres zakończony 30 września 2023 roku, który zostanie opublikowany 20 listopada 2023 roku.

Inne komunikaty