Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
16.11.2023, 7:50

PUN Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 15 listopada 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie nr 1077/2023 o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja (dalej: "Akcje"), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z oświadczeniem rejestracja Akcji nastąpi w dniu 20 listopada 2023 roku. Akcje zostaną oznaczone kodem PLIQPRT00090.

Inne komunikaty