Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
16.11.2023, 11:30

HMP Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy (Term Sheet) z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).
W ramach Transakcji, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, inwestor będzie miał możliwość objęcia i opłacenia akcji Emitenta w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości nie wyższej niż 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych), nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji nowej emisji, w okresie nie dłuższym niż 18 (osiemnaście) miesięcy. Poszczególne wpłaty na akcje („Transze”) będą nie niższe niż 300.000 zł (trzysta tysięcy). Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 90 proc. (dziewięćdziesiąt procent) najniższego kursu z ostatnich 20 (dwudziestu) dni notowań przed wypłatą kolejnej Transzy. Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem, do realizacji Transakcji konieczne jest obecnie: 1) powzięcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały lub uchwał niezbędnych do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta; Emitent zakłada przy tym, że Walne Zgromadzenie, mające na celu powzięcie przedmiotowej uchwały lub uchwał odbędzie się w grudniu 2023 roku. 2) uzgodnienie ostatecznych warunków i zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej;

Inne komunikaty