Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
22.11.2023, 16:03

YOS Niedojście do skutku emisji akcji serii F

Zarząd spółki Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2023, opublikowanego w dniu 29 marca 2023 roku, w którym Emitent informował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w graniach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), niniejszym informuje o niedojściu do skutku poprzedniej emisji akcji serii F i niezgłoszeniu Uchwały w ciągu 6 miesięcy od dnia jej powzięcia do sądu rejestrowego.
Stąd też Zarząd Emitenta podjął decyzję o: 1) uchyleniu Uchwały; 2) podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz ubiegania się o wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Informację o podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz ubiegania się o wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Emitent przekaże w drodze odrębnego raportu bieżącego. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty