Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
28.11.2023, 17:05

TEN Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023, informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Arkadiusza Pernala – na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2023 r. („NWZ”) następującego punktu:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcję w zarządzie Spółki obejmującego prawo nabycia akcji własnych Spółki.” Żądanie zawiera również treść projektu uchwały. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401§2 ksh, Zarząd Spółki informuje o zmianie w porządku obrad NWZ. Żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały oraz treść zmienionego porządku obrad NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty