Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
1.12.2023, 11:39

PUN Nabycie udziałów w ERA PV sp. z o.o.

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 3 października 2023 roku, informuje, że w dniu 30 listopada 2023 roku dokonał nabycia 225 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć) udziałów stanowiących 45% kapitału zakładowego w spółce ERA PV sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie (dalej: "ERA PV”) od jednego z dotychczasowych wspólników za łączną cenę wynoszącą 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Zarząd rozważa dokonanie inwestycji w ERA PV poprzez objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, tak aby przejąć nad nią kontrolę, jednak nie podjął dotąd takiej decyzji. ERA PV jest to podmiot prowadzący działalność w zakresie realizacji projektów związanych z OZE, posiadający bogate doświadczenie w projektowaniu, dostawie oraz instalacji fotowoltaicznych dla biznesu. Tym samym stanowi dla Raen S.A. idealne uzupełnienie posiadanych aktywów, umożliwiając Emitentowi rozszerzenie działalności w zakresie inwestycji w OZE, aż po etap realizacji i budowy. Wraz z nabyciem udziałów w ERA PV, Grupa Raen nabywa również, za jej pośrednictwem kompetencje inżynieryjne. ERA PV w okresie działalności od stycznia 2019 roku wybudowała instalacje fotowoltaiczne na łączną ilość mocy zainstalowanej przekraczającej 20 MW, z czego największa z nich to instalacje o mocy 2 MW. Ponadto ERA PV posiada własną instalację fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW, dzięki której osiąga przychody także jako sprzedawca energii elektrycznej. ERA PV jest też właścicielem gotowego projekt 1 MW instalacji fotowoltaicznej, którą planuje wybudować na własne potrzeby wspólnie z Emitentem. ERA PV jest także w trakcie przygotowania kilku kolejnych projektów, które po uzyskaniu pozwolenia na budowę będą mogły uzupełnić portfel aktywów produkcyjnych spółki zapewniając jej większy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej (IPP). Łączną wartość posiadanych projektów i instalacji można szacować na około 2 800 tys. zł. Poza działaniami realizacyjnymi ERA PV zajmuję się również pracami serwisowymi, a także stałym monitoringiem i zarządzaniem pracy instalacji dla swoich klientów. Dodatkowo zdobyte doświadczenia i monitoring rynku energetycznego pozwalają na prowadzenie konsultingu w celu maksymalizacji efektywności ekonomicznej zrealizowanych inwestycji, co wzmacnia efekt synergii z pozostałymi podmiotami zależnymi od Emitenta w grupie Raen. ERA PV odnotowała za 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 16 532 tys. zł oraz zysk operacyjny na poziomie 997 tys. zł.

Inne komunikaty