Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
21.12.2023, 11:44

YOS Pozytywna ocena kliniczna urządzenia HYPERBARY

Zarząd Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”)
w nawiązaniu do ogłoszonej strategii działalności Emitenta na lata 2024-2027, przekazanej do wiadomości publicznej raportem bieżącym ESPI nr 28/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku oraz w nawiązaniu do raportu ESPI nr 21/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie otrzymania sprawozdania z badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego, niniejszym informuje, iż urządzenie HYPERBARY uzyskało pozytywną ocenę kliniczną (Clinical Evaluation Report). Ocena kliniczna została dokonana przez dr Alicja Pasterczyk-Szczurek – jako osobę, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie ocenianego urządzenie HYPERBARY. Uzyskanie pozytywnej oceny klinicznej urządzenia HYBERBARY jest krokiem milowym dla Emitenta, a jej pozytywny wynik może przyczynić się do zwolnienia Emitenta z koniczności przeprowadzenia badań klinicznych i możliwości przejścia do kolejnego kroku jakim jest komercjalizacja urządzenia. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż urządzenie HYPERBARY przeznaczone jest do przeprowadzania ozonowo-tlenowych, terapeutycznych kąpieli gazowych izolowanych części ciała (np. kończyn) w celu leczeniu m.in. ran u pacjentów, powstałych w wyniku powikłań cukrzycy (zespół stopy cukrzycowej). Zespół stopy cukrzycowej to powikłanie cukrzycy, które może doprowadzić do amputacji części stopy, całej stopy lub nawet całej nogi, a dzięki urządzeniu HYPERBARY można tego uniknąć. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż uzyskanie pozytywnej oceny klinicznej może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty