Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Przegląd opcji strategicznych w celu przyspieszenia i intensyfikacji rozwoju Spółki

Zarząd Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/12/2023 w sprawie przeglądu opcji strategicznych w brzmieniu:
„W wyniku przeprowadzonej przez Zarząd Saule Technologies S.A. [Spółka] analizy gotowości technologicznej oraz oczekiwanych przyszłych wyników Spółki, Zarząd postanawia, że w pierwszym kwartale 2024 r. przeprowadzony zostanie przegląd opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Spółki. Przegląd zostanie przeprowadzony w celu przyspieszenia i intensyfikacji rozwoju Spółki, w drodze wyboru najkorzystniejszej formy finansowania jej planów rozwojowych.” Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w odpowiedzi na przedmiotową uchwałę Zarządu Rada Nadzorcza Spółki, w dniu dzisiejszym, podjęła uchwałę nr 1/12/2023, wyrażając zgodę na przeprowadzenie przez Zarząd przeglądu opcji strategicznych określonego powyżej.

Inne komunikaty