Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
2.01.2024, 12:09

YOS Zmiana stanu posiadania

Zarząd Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Michała Przyłęckiego ("Zawiadamiający") sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o obniżeniu udziału poniżej progu 5% oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający poinformował, że w wyniku dokonania darowizny zbył 1.400.000 akcji Spółki i obecnie posiada 86.300 akcji Spółki stanowiących 0,39% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 86.300 głosów, co stanowi 0,39% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający jednocześnie poinformował, iż bezpośrednio przed dokonaniem transakcji darowizny akcji Spółki posiadał 1.486.300 akcji Spółki stanowiących 6.71% udziału w jej kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1.486.300 głosów, co stanowiło 6.71% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty