Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
2.01.2024, 12:21

YOS Zmiana stanu posiadania

Zarząd Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Przyłęcki Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie ("Zawiadamiający") sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający poinformował, że w wyniku otrzymania darowizny nabył 1.400.000 akcji Spółki i obecnie posiada 1.400.000 akcji Spółki stanowiących 6,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 1.400.000 głosów, co stanowi 6,32% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający jednocześnie poinformował, iż bezpośrednio przed dokonaniem transakcji darowizny akcji Spółki nie posiadał akcji Spółki. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty