Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
15.01.2024, 16:20

HMP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.01.2024 roku

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15.01.2024 roku:
1/ Cisak Dariusz - liczba akcji oraz głosów z akcji - 4 439 412 - udział w głosach na WZ – 45,90% - udział w ogólnej liczbie głosów – 6,14% 2/ Woźniak Radomir Emilian - liczba akcji oraz głosów z akcji - 500 000 - udział w głosach na WZ – 5,17% - udział w ogólnej liczbie głosów – 0,69% 3/ Swadkowski Tomasz - liczba akcji oraz głosów z akcji - 1 500 000 - udział w głosach na WZ – 15,51% - udział w ogólnej liczbie głosów – 2,07% 4/ Górska Małgorzata - liczba akcji oraz głosów z akcji - 2 158 246 - udział w głosach na WZ – 22,31% - udział w ogólnej liczbie głosów – 2,98%

Inne komunikaty