Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
22.01.2024, 8:42

HMP Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia plantacji marihuany medycznej

Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2024 roku zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego i działającego zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi - którego działalność polega na uprawach konopi medycznych w standardzie GMP („Transakcja”).
Emitent wskazuje, iż ewentualne doprowadzenie do pozytywnego zamknięcia Transakcji, umożliwiłoby Emitentowi uprawy i zbiory marihuany medycznej o zawartości 15-28%THC w ilości co najmniej 800 kg rocznie, generując około 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych przychodu rocznie. Obiekt posiada możliwość podwojenia produkcji w ciągu 12-18 miesięcy po przeprowadzeniu stosownych inwestycji. Elementem negocjacji będzie także możliwość utrzymania i dalszej realizacji umowy o wartości 900.000,00-1.200.000 EUR z niemieckim dystrybutorem marihuany medycznej. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego listu intencyjnego, negocjacje stron powinny zakończyć się w terminie do dnia 30/03/2024

Inne komunikaty